KoiOnline Landgraaf uw Koi specialist

Privacy statement

Voor elk sitebezoek, transactie of overeenkomst geldt onderstaand privacybeleid.

Doeleinden van gebruik

Koionline Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de aceptatie van uw besteling, het eventueel tegengaan van overkreditering, uitvoering van overeenkomsten, relatiebeheer, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het bepalen van de (algemene) strategie en het nakomen van wetelijke verplichtingen. Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Koionline, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingsystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Koionline samenwerkende partners inschakelen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt (uiteraard alleen met Uw uitdrukkelijke toestemming) om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interesante gelijksoortige aanbiedingen en producten of diensten van Koionline en/of groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Hierbij kunnen ook cookies worden gebruikt. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen, indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van nieuwsbrieven, kunt u tevens op het door u opgegeven emailadres incidenteel benaderd worden om vrijwilig deel te nemen aan een consumentenonderzoek. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betrefende vennootschap. Door de algemene voorwaarden zoals deze worden gehanteerd door Koionline te aanvaarden stemt u tevens in met de mogelijkheid dat Koionline uw persoonsgegevens (laat) gebruiken voor credit scoring en kan Koionline informatie over uw kredietwaardigheid verstrekken aan BKR. Om afhandeling van klachten en serviceverlening mogelijk te maken kan Koionline gegevens van u die daarvoor noodzakelijk zijn verstrekken aan leveranciers of andere partijen waar Koionline mee samenwerkt in het kader van klachtafhandeling en serviceverlening.

Uw persoonsgegevens worden nooit en onder geen enkelvoorwaarde gebruikt voor adressenhandel.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Zowel Koionline als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Met behulp van de cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies kunnen ook worden gebruikt om u, op basis van uw surfgedrag, relevante aanbiedingen te doen buiten de website van Koionline om. Er bestaan verschilende soorten cookies. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geacepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpasen van de instelingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies niet worden geacepteerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het niet acepteren van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

Adreswijziging

Klanten zijn verplicht Koionline van iedere adreswijziging op de hoogte te stelen. Zolang Koionlinegeen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Koionline bekende adres en blijft u aansprakelijk voor de door u bestelde artikelen die op het oude adres zijn afgeleverd.

Beveiligde server

Wij hebben pasende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveilgen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen?

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vulen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irelevant zijn, of anderszins in strijd met een wetelijk voorschrift worden verwerkt.

KoiOnline Nederland BV

Wij zijn een van de beste gesorteerde (internet) winkels op het gebied van vijvers en koi in de Benelux. We streven er naar u goed te informeren over de nieuwste trends op het gebied van vijvers en Japanse koi. Tevens bent u van harte welkom in ons koi- en vijvercentrum te Landgraaf.