KoiOnline Landgraaf uw Koi specialist

Sashi


Sashi is de onderliggende pigment laag aan de voorkant van een patroon. Bij een rood patroon zien we vaak, zeker bij de jonge Koi, een licht rode gloed door het wit heen schijnen aan de voorkant van het patroon. Dit rode pigment zit dus in een diepere huidlaag en geeft een indicatie dat het rode pigment waarschijnlijk ook in de diepere huidlagen onder het patroon aanwezig zijn. Een indicatie dus om de kwaliteit van het rood in te schatten. Het niet hebben van Sashi betekent niet direct het omgekeerde, we kunnen dus niet direct de conclusie trekken dat het rood waarschijnlijk zeer fragiel/dun is omdat er geen Sashi is.
De kennis van ouderparen of bloedlijnen kunnen meespelen in de beoordeling bij het wel of niet hebben van Sashi.
Indien er spraken is van Sashi zijn er weer regels die aangeven hoe we dit Sashi moeten beoordelen, zo wordt er algemeen geschreven dat dit Sashi maar maximaal anderhalve schub breed mag zijn, dat het Sashi regelmatig van grote moet zijn (dus niet een halve schub en direct daarnaast een hele schub) en dat het uniform van kleur moet zijn, tevens kan meespelen hoe diep dit Sashi aanwezig is.

Deze regels zijn ontstaan omdat men de kans wil inschatten in het zogenaamde inklaren van het Sashi. Met inklaren wordt bedoeld dat het Sashi in de loop van de jaren niet meer zichtbaar is. Een koi oogt namelijk mooier als deze licht rode gebieden niet meer aanwezig zijn. Deze licht rode gebieden zijn zichtbaar omdat de witte schubben en de huidlaag die boven deze gebieden liggen nog licht doorschijnend zijn.
Als de koi ouder wordt, wordt de huidlaag minder transparant en zullen we zien dat deze licht rode kleur langzaam kan verdwijnen. Met de nadruk op kan, want in veel gevallen zullen we vaak ook bij oudere koi nog enige vorm van deze licht rode kleur kunnen waarnemen.
Het is dus niet alleen de breedte, kleur en uniformiteit van het Sashi maar ook het ontwikkelingsstadium waarin de huidontwikkeling zich bevind die bepaald of de kans van het inklaren van het Sashi groter wordt. Het wel of niet meer dikker worden van deze huidlagen is echter veel moeilijker in te schatten dan het zichtbare Sashi.
Ook hier blijkt dus weer dat de regeltjes in een groter geheel moeten worden bezien en dat er soms een gokje moet worden genomen bij een aanschaf van een Koi.
 

KoiOnline Nederland BV

Wij zijn een van de beste gesorteerde (internet) winkels op het gebied van vijvers en koi in de Benelux. We streven er naar u goed te informeren over de nieuwste trends op het gebied van vijvers en Japanse koi. Tevens bent u van harte welkom in ons koi- en vijvercentrum te Landgraaf.